Prisijungimas prie savitarnos

Pasirinkite prisijungimo būdą

ARBA
Jūsų kontrolinis kodas yra:

Į jūsų telefoną išsiųsta tapatybės patvirtinimo užklausa. Jei aukščiau pavaizduotas kodas sutampa su kodu, kurį matote telefono ekrane, patvirtinkite savo tapatybę, įvesdami sPIN kodą.

Į Jūsų „Smart-ID“ įrenginį išsiųsta tapatybės patvirtinimo užklausa. Jei aukščiau pavaizduotas kodas sutampa su kodu, kurį matote „Smart-ID“ programėlėje, patvirtinkite savo tapatybę, įvesdami „Smart-ID“ PIN1 kodą.

Tvirtinamas pasirašytas sertifikatas...
Sėkmingai prisijungėte
Dabar automatiškai būsite nukreipti į kitą puslapį.